Lektion 29: Restlevetid

Nu går vi videre ind i den 6. blok af opgaver. Nu har vi været hele pensum igennem og skal bare opbygge rutine.
Det vil sige, at vi nu kan gå over til at tage hele investerings-opgaver eller finansieringsopgaver.
Det der er vigtigt nu er at få opgavegenkendelsen til at sidde på rygraden, så du uden den store tøven finder de rigtige værktøjer i værktøjskassen.
Arbejdsmiljøforskerne advarer mod ensidigt gentaget arbejde, men nogen gange er det den bedste måde at komme fra viden til færdighed.
Færdigheder i Excel er noget der er behov for i virksomhederne, så dine færdigheder er værd at kæmpe for.

Teori

Opgave

Rørlæggeren
I rørproduktionen lægges rørerne på lager af et transportsystem, der kan håndtere forskellige tykkelser og længder af vandrør. Det er et forholdsvis gammelt system, der efterhånden er lidt slidt.
Juliane Esmaralda overvejer derfor at udskifte systemet.
Et nyt system med en levetid på 12 år er beregnet til at koste 284 tkr. om året i afskrivning, forrentning og driftsudgifter.
Det gamle anlæg er fuldt ud afskrevet og forventes ikke at have nogen væsentlig salgsværdi. Det fungerer stadig efter hensigten, men det kræver efterhånden en del vedligeholdelse. Der er fast en halv mand beskæftiget med at betjene anlægget og hans løn sættes til 200 tkr. pr. år. Ud over dette er der driftsudgifter på 20 tkr. pr. år.
Hvis anlægget skal bruges fortsat vil det det første år kræve vedligeholdelse (udskiftning af ruller og klemmer) for 40 tkr. Det kan anvendes yderligere et år ved at vedligeholde det for 60 tkr. yderligere og hvis det skal beholdes det tredje år, så skal det vedligeholdes for yderligere 90 tkr. i år 3.
Vis hvornår anlægget skal udskiftes med et nyt.


Nedenfor finder du hint til hvordan opgaven kan løses og et løsningsforslag. Hint og løsning er som udgangspunkt skjult, men klik på knappen, hvis du vil se dem.


Hint til opgaveløsningen

Opsparinger er forudbetalte, alt andet (næsten) er bagudbetalt.
Hvis du er i tvivl, så gennemgå disse hints;

  • Sammenlign
  • Årlig gennemsnitsbetaling for ny teknologi
  • Årlig grænseomkostning for gammel teknologi

Løsningsforslag

Lektion 28: Finansiering af rørproduktion

Bidragydere

Brian Nielsen

Brian Nielsen

Cand merc i organisation og strategi. HD i regnskab og økonomistyring. Datanom i systemudvikling. Underviser på AAU siden 2000.