Lektion 28: Finansiering af røroproduktion

Nu går vi videre ind i den 6. blok af opgaver. Nu har vi været hele pensum igennem og skal bare opbygge rutine.
Det vil sige, at vi nu kan gå over til at tage hele investerings-opgaver eller finansieringsopgaver.
Det der er vigtigt nu er at få opgavegenkendelsen til at sidde på rygraden, så du uden den store tøven finder de rigtige værktøjer i værktøjskassen.
Arbejdsmiljøforskerne advarer mod ensidigt gentaget arbejde, men nogen gange er det den bedste måde at komme fra viden til færdighed.
Færdigheder i Excel er noget der er behov for i virksomhederne, så dine færdigheder er værd at kæmpe for.

Teori

Opgave

Finansiering af rørproduktion
Det selskab, hvor Juliane Esmaralda vil placere rørproduktionen har ikke meget overskydende likviditet.
Selskabet bliver derfor nødt til at låne pengene.
Juliane Esmaralda har selvfølgelig ringet til sin flinke bankrådgiver og han har lynhurtigt opstillet en række finansieringsmuligheder.
Vis gennem beregninger og argumentation hvilken af finansieringsmulighederne Juliane Esmaralda skal vælge.
A: Et stående lån med en pålydende rente på 4 % pr. år, kvartalsvise terminer. Lånet udbetales til kurs 96.
B: Et annuitetslån med en pålydende rente på 4 % pr. år, kvartalsvise terminer. Lånet udbetales til kurs 98.
Begge lån har en løbetid på 10 år og en hovedstol på 13 mio. kr.
Bankrådgiveren beder Juliane Esmaralda forklare princippet i den nye samlemetode. Hun smiler og forklarer sammenhængen mellem en konisk rørstuds og overfladespændingen i silikonefedt. Han kigger på hende og siger, at han vist hellere må nøjes med at beregne renter.
Kom med din anbefaling til valg af finansieringsform.


Nedenfor finder du hint til hvordan opgaven kan løses og et løsningsforslag. Hint og løsning er som udgangspunkt skjult, men klik på knappen, hvis du vil se dem.


Hint til opgaveløsningen

Opsparinger er forudbetalte, alt andet (næsten) er bagudbetalt.
Hvis du er i tvivl, så gennemgå disse hints;

  • Stående lån har kun rentebetaling løbende.
  • Ved annuitetslån beregnes først ydelsen ud fra hovedstolen.
  • Så indsættes provenuet for at beregne den effektive rente

Prøv at løse opgaven, så du er godt rustet til den næste hjemmeopgave, som du får sidst på ugen :)

Løsningsforslag

Lektion 27: Investering - kapitalværdimetoden Lektion 29: Restlevetid

Bidragydere

Brian Nielsen

Brian Nielsen

Cand merc i organisation og strategi. HD i regnskab og økonomistyring. Datanom i systemudvikling. Underviser på AAU siden 2000.