Lektion 26: Likviditetsoverskud

Nu går vi ind i den 6. blok af opgaver. Nu har vi været hele pensum igennem og skal bare opbygge rutine.
Det vil sige, at vi nu kan gå over til at tage hele investerings-opgaver eller finansieringsopgaver.
Det der er vigtigt nu er at få opgavegenkendelsen til at sidde på rygraden, så du uden den store tøven finder de rigtige værktøjer i værktøjskassen.
Arbejdsmiljøforskerne advarer mod ensidigt gentaget arbejde, men nogen gange er det den bedste måde at komme fra viden til færdighed.
Færdigheder i Excel er noget der er behov for i virksomhederne, så dine færdigheder er værd at kæmpe for.

Teori

Opgave

Likviditetsoverskud
Juliane Esmaralda ejer selskabet Pipeline Consulting, der har fundet en cashcow i rådgivning omkring Leadership Pipeline.
Hvis du ikke kender begrebet cashcow, så find relevant litteratur om Bostonmodellen, der absolut bør ligge i din mentale værktøjskasse.
Pipeline Consulting har de seneste år haft rigelig likvid kapital og det vurderes at der går adskillige år før man er nødt til at produktudvikle nye koncepter. På virksomhedens kassekredit er der et positivt indestående på 1 mio. kr.
På kassekreditten forrentes indestående med 0,25 % pr. år, mens udlånsrenten er 6 % pr. år. Der er et maksimum på 5 mio. kr. på trækningsretten på kassekreditten.
Juliane Esmaralda overvejer at købe obligationer for den overskydende likviditet. Der overvejes følgende muligheder:
4 %, 10-årige realkreditobligationer. Obligationerne amortiseres efter anuitetsprincippet med kvartårlige terminer. Renten er 1 % pr. kvartal og købskursen er 96.
6 %, to-årige statsgældsbeviser. Obligationerne indfris ved udløb (stående lån). Renten betales helårligt og købskursen er 104.
Beregn den effektive rente ved de to obligationstyper
Hvilke forhold ud over den effektive rente, bør indgå i vurderingen af de to muligheder for likviditetsanbringelse?
Diskuter om de finansielle forhold, der er beskrevet i denne opgave, bør give anledning til ændring af virksomhedens kalkulationsrente på 8 %.


Nedenfor finder du hint til hvordan opgaven kan løses og et løsningsforslag. Hint og løsning er som udgangspunkt skjult, men klik på knappen, hvis du vil se dem.


Hint til opgaveløsningen

Opsparinger er forudbetalte, alt andet (næsten) er bagudbetalt.
Hvis du er i tvivl, så gennemgå disse hints;

  • Obligationsejeren er modpart, når du optager et lån.
  • Så den effektive rente af obligationsejerskabet må være den samme som låntager betaler.
  • Husk omregning til helårlig effektiv rente

Prøv at løse opgaven, så du er godt rustet til den næste hjemmeopgave, som du får sidst på ugen :)

Løsningsforslag

Lektion 25: Kontantrabat Lektion 27: Investering kapitalværdimetoden

Bidragydere

Brian Nielsen

Brian Nielsen

Cand merc i organisation og strategi. HD i regnskab og økonomistyring. Datanom i systemudvikling. Underviser på AAU siden 2000.