Lektion 24: Aktieudvidelse med fri tegning

Nu går vi videre ind i den 5. blok af opgaver. Det vil sige, at vi er kommet til specialopgaverne i finansieringsopgaverne.
Det vi starter med er finansiering med egenkapital.
Når det er et selskab, så det er aktiekapital vi arbejder med. Det betyder, at vi skal kende kursfastsættelsen og konsekvenserne af en udvidelse.
Når du har regnet dagens opgave, så burde du tage og kigge på opgave 16-18 til investeringskapitlet i Excel. Det er investeringsopgaver, men så kan du jo lige checke, at du har helt styr på det. Det er jo de sidste investeringsopgaver.
Det giver samtidig den sideeffekt, at Excel kommer til at ligge på rygraden :)

Teori

Opgave

Udvidelse af aktiekapital med fri tegning
Juliane Esmaralda har forstået princippet med fondsaktierne, men spørger hvad man så kan gøre for at få indbetalt ekstra kapital. Hun ejer hele aktiekapitalen i selskabet, men synes godt, at der kunne bruges 1 mio. kr. mere i aktiekapital.
Hjælp igen Simone med at forklare det med kurser.
Simone foreslår at udvide aktiekapitalen med 1 mio. kr. med i fri tegning til markedskursen. Hun opstiller hurtigt følgende lille eksempel.

Før Efter
Aktiekapital 4.000.000 kr. 5.000.000 kr.
Reserver 3.000.000 kr. 3.750.000 kr.
Egenkapital i alt 7.000.000 kr. 8.750.000 kr.
Antal aktier 4.000 stk 5.000 stk

Beregn aktiekursen før og efter udstedelsen af nye aktier.
Simone Louise gør i øvrigt opmærksom på, at det er generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig omkring udvidelse af aktiekapitalen, så det kræver lige lidt formalia.
Simone spørger Juliane Esmaralda om hun er klar over, at hun afgiver en del af kontrollen med selskabet. Juliane Esmaralda blinker og siger, at hun sælger til en cand. mag. De har alligevel ikke forstand på hverken penge eller at drive forretning.


Nedenfor finder du hint til hvordan opgaven kan løses og et løsningsforslag. Hint og løsning er som udgangspunkt skjult, men klik på knappen, hvis du vil se dem.


Hint til opgaveløsningen

Opsparinger er forudbetalte, alt andet (næsten) er bagudbetalt.
Hvis du er i tvivl, så gennemgå disse hints;

  • Kurs = Markedsværdi af egenkapital * 100 / Aktiekapital
  • Ved udstedelse af nye aktier indbetales der ekstra kapital i selskabet.
  • Reserverne vokser med det, der indbetales over kurs 100.
  • Den nye aktionær skal give markedskursen = den nuværende kurs.

Prøv at løse opgaven, så du er godt rustet til den næste hjemmeopgave, som du får sidst på ugen :)

Løsningsforslag

Lektion 23: Aktieudvidelse med fortegningsret Lektion 25: Kontantrabat

Bidragydere

Brian Nielsen

Brian Nielsen

Cand merc i organisation og strategi. HD i regnskab og økonomistyring. Datanom i systemudvikling. Underviser på AAU siden 2000.