Lektion 23: Aktieudvidelse med fortegningsret

Nu går vi videre ind i den 5. blok af opgaver. Det vil sige, at vi er kommet til specialopgaverne i finansieringsopgaverne.
Det vi starter med er finansiering med egenkapital.
Når det drejer sig om selskaber, så skal vi jo kunne regne med aktiekurser.
Når du har regnet dagens opgave, så burde du tage og kigge på opgave 13-14 til investeringskapitlet i Excel. Det er investeringsopgaver, men så kan du jo lige checke, at du har helt styr på det.
Det giver samtidig den sideeffekt, at Excel kommer til at ligge på rygraden :)

Teori

Opgave

Kursberegning ved udvidelse med fortegningsret
Juliane Esmaralda har forstået princippet med fondsaktierne, men spørger hvad man så kan gøre for at få indbetalt ekstra kapital. Hun ejer hele aktiekapitalen i selskabet, men synes at der mangler 1 mio. kr.
Hjælp igen Simone med at forklare det med kurser.
Simone foreslår at udvide aktiekapitalen med 1 mio. kr. med fortegningsret for Juliane Esmaralda. Hun opstiller hurtigt følgende lille eksempel.

Før Efter
Aktiekapital 4.000.000 kr. 5.000.000 kr.
Reserver 3.000.000 kr. 3.000.000 kr.
Egenkapital i alt 7.000.000 kr. 8.000.000 kr.
Antal aktier 4.000 stk 5.000 stk

Beregn aktiekursen før og efter udstedelsen af fondsaktier.
Simone Louise gør i øvrigt opmærksom på, at det er generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig omkring udvidelse af aktiekapitalen, så det kræver lige lidt formalia.
Simone griner til Juliane Esmaralda, at det bliver sjovt at se hvor meget rigere hun føler sig, når hun flytter penge fra sin ene lomme til den anden.


Nedenfor finder du hint til hvordan opgaven kan løses og et løsningsforslag. Hint og løsning er som udgangspunkt skjult, men klik på knappen, hvis du vil se dem.


Hint til opgaveløsningen

Opsparinger er forudbetalte, alt andet (næsten) er bagudbetalt. Det har ikke en skid med aktiekurser at gøre, men husk det alligevel!!!!
Hvis du er i tvivl, så gennemgå disse hints;

  • Kurs = Markedsværdi af egenkapital * 100 / Aktiekapital
  • Ved udstedelse af nye aktier indbetales der ekstra kapital i selskabet.
  • Reserverne er uændrede hvis aktierne udstedes til kurs 100.
  • Den enkelte aktionærs ejerandel er uændret, hvis fortegningsretten udnyttes.

Prøv at løse opgaven, så du er godt rustet til den næste hjemmeopgave, som du får sidst på ugen :)

Løsningsforslag

Lektion 22: Kursberegning ved fondsaktier

Bidragydere

Brian Nielsen

Brian Nielsen

Cand merc i organisation og strategi. HD i regnskab og økonomistyring. Datanom i systemudvikling. Underviser på AAU siden 2000.