Lektion 22: Kursberegning ved fondsaktier

Nu går vi videre ind i den 5. blok af opgaver. Det vil sige, at vi er kommet til specialopgaverne i finansieringsopgaverne.
Det vi starter med er finansiering med egenkapital.
Når det drejer sig om selskaber, så skal vi jo kunne regne med aktiekurser.
Når du har regnet dagens opgave, så burde du tage og kigge på opgave 11-12 til investeringskapitlet i Excel. Det er investeringsopgaver, men så kan du jo lige checke, at du har helt styr på det.
Det giver samtidig den sideeffekt, at Excel kommer til at ligge på rygraden :)

Teori

Opgave

Kursberegning ved fondsaktier
Juliane Esmaralda har læst regnskabet for Fun-fabrikken. Hun synes at aktiekursen er meget høj i forhold til hvad hun ellers læser om i avisen. Hun spørger selskabets økonomichef, den smukke unge Simone Louise Bramfri.
Hjælp Simone med at forklare det med kurser.
Simone slår en kæmpelatter op og siger, at hun da let kan sænke kursen på aktierne ved at udstede fondsaktier. Hun opstiller hurtigt følgende lille eksempel.

Før Efter
Aktiekapital 4.000.000 kr. 5.000.000 kr.
Reserver 3.000.000 kr. 2.000.000 kr.
Egenkapital i alt 7.000.000 kr. 7.000.000 kr.
Antal aktier 4.000 stk 5.000 stk

Beregn aktiekursen før og efter udstedelsen af fondsaktier.
Simone Louise gør i øvrigt opmærksom på, at det er generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig omkring udstedelsen af fondsaktier, så det kræver lige lidt formalia.
Da hun viser din beregning til Juliane Esmaralda, blinker hun indforstået og siger, at det gør ikke noget at se hammergodt ud, når bare man er klog nok til at regne den ud!


Nedenfor finder du hint til hvordan opgaven kan løses og et løsningsforslag. Hint og løsning er som udgangspunkt skjult, men klik på knappen, hvis du vil se dem.


Hint til opgaveløsningen

Opsparinger er forudbetalte, alt andet (næsten) er bagudbetalt. Det har ikke en skid med aktiekurser at gøre, men husk det alligevel!!!!
Hvis du er i tvivl, så gennemgå disse hints;

  • Kurs = Markedsværdi af egenkapital * stykstørrelse / Aktiekapital
  • Ved udstedelse af fondsaktier flyttes reserver til aktiekapital
  • Egenkapitalen er uændret.
  • Den enkelte aktionærs ejerandel er uændret.

Prøv at løse opgaven, så du er godt rustet til den næste hjemmeopgave, som du får sidst på ugen :)

Løsningsforslag

Lektion 21: Lån eller indskud af egenkapital Lektion 23: Aktieudvidelse med fortegningsret

Bidragydere

Brian Nielsen

Brian Nielsen

Cand merc i organisation og strategi. HD i regnskab og økonomistyring. Datanom i systemudvikling. Underviser på AAU siden 2000.