Lektion 21: Lån eller indskud af egenkapital

Nu går vi videre ind i den 5. blok af opgaver. Det vil sige, at vi er kommet til specialopgaverne i finansieringsopgaverne.
Det vi starter med er finansiering med egenkapital.
Om det er et selskab, så det er aktiekapital eller det er en personlig ejet virksomhed, så det er egenkapital er i princippet ligegyldigt.
Når du har regnet dagens opgave, så burde du tage og kigge på opgave 9-10 til investeringskapitlet i Excel. Det er investeringsopgaver, men så kan du jo lige checke, at du har helt styr på det.
Det giver samtidig den sideeffekt, at Excel kommer til at ligge på rygraden :)

Teori

Opgave

Lån eller indskud af egenkapital
Juliane Esmaralda sidder og kigger på et af de selskaber, hun har investeret i. Virksomhedens egenkapital udgør 75 % af den samlede balance. Fremmedkapitalen forrentes med gennemsnitlig 5 % pr. år. Virksomhedens afkastningsgrad har de seneste år ligget stablit på 15 %.
Beregn egenkapitalens forrentning
En række investeringsplaner vil kræve en forøgelse af kapitalen (balancesummen) med 50 %.
Den gamle bangebuks er villig til at skyde pengene ind i selskabet. Mod at han får stemmeret på de aktier, han således får udstedt. Alternativet er at låne pengene i banken, der tilbyder et 20-årigt annuitetslån med en effektiv rente på 10 % pr. år.
Beregn egenkapitalens forrentning i året efter kapitaludvidelsen under de alternative investeringsforudsætninger. Og redegør for din anbefaling.
Juliane Esmaralda har kigget budgetterne og investeringsplanerne grundigt igennem. Hun forventer også fremover, at afkastningsgraden vil ligge på 15 %.
Du bedes redegøre for hvilke yderliger overvejelser Juliane Esmaralda bør gøre sig før hun vælger finansieringsform.


Nedenfor finder du hint til hvordan opgaven kan løses og et løsningsforslag. Hint og løsning er som udgangspunkt skjult, men klik på knappen, hvis du vil se dem.


Hint til opgaveløsningen

Opsparinger er forudbetalte, alt andet (næsten) er bagudbetalt.
Hvis du er i tvivl, så gennemgå disse hints;

  • Side 89 er en god side!
  • Alternativt kan der opstilles en fiktiv balance og beregnes en resultatopgørelse ud fra denne. Brug nøgletallene AG (afkastningsgrad) og EKF (egenkapitalens forrentning).
  • Regn både indskud af egenkapital og lån igennem.
  • Vælg det bedste ud fra forrentning af egenkapital og ikke monetære kriterier.

Prøv at løse opgaven, så du er godt rustet til den næste hjemmeopgave, som du får sidst på ugen :)

Løsningsforslag

Lektion 20: Effektiv rente af annuitetslån Lektion 22: Kursberegning ved fondsaktier

Bidragydere

Brian Nielsen

Brian Nielsen

Cand merc i organisation og strategi. HD i regnskab og økonomistyring. Datanom i systemudvikling. Underviser på AAU siden 2000.