Lektion 14: Investering efter skat

Nu nærmer tiden sig til at vi skal have lidt af udvidelserne på banen. Det kan fx være skat og inflation.
Skat findes i alle samfund og vil nok altid gøre det. Heldigvis skal vi ikke lære hele skatteretten, kun et lillebitte hjørne.
Og prisstigninger undgår vi næppe, selv om vi i Europa kæmper for at holde inflationen nede.
Når vi først har grundberegningerne, så er det jo nemt at ændre forudsætningerne, så der er skat og inflation med.
Så du må gerne lave opstillingerne i Excel - det gør jeg i hvert fald :)

Teori

Kapitel 6 i bogen Investering og Finansiering af Peter Lynggaard handler om skat.
Men du kan lige så godt fra starten vænne dig til at gå direkte til kilden og læse om skatttemæssige afskrivninger i 'Lov om skattemæssige afskrivninger', som du kan finde på www.retsinformation.dk.
Oplysninger om den aktuelle selskabsskatteprocent kan du jo passende finde i 'Selskabsskatteloven', når du er inde på www.retsinformation.dk

Opgave

Investering efter skat
Vi skal også have et tappeanlæg. Sådan et tappeanlæg kan købes for 18 mio. kr. kontant. Det har en levetid på 12 år og årlige omkostninger til drift og vedligehold på 450 tkr. Anlægget er fuldautomatisk, så det tapper "Girls just wanna have fun"-læskedrikken på en-liters flasker og sætter skruelåg og etiket på i samme arbejdsgang. Men en simpel indkodning af andre flaskestørrelser kan anlægget med lethed kodes om til alle tænkelige flaskestørrelser.
Skatteprocenten forventes at være 25 % i hele investeringsperioden og det forventes, at der i hele perioden kan afskrives skattemæssigt med 25 % pr. år efter saldometoden. Juliane Esmaralda har rigelig med andre indtægter, så der vil altid være tale om en løbende skattebetaling. Skattefradraget udnyttes således i det år, hvor det opstår. Kalkulationsrenten er 8 % pr. år.
Opgør anlæggets anskaffelsessum efter skat (nutidsværdi)


Nedenfor finder du hint til hvordan opgaven kan løses og et løsningsforslag. Hint og løsning er som udgangspunkt skjult, men klik på knappen, hvis du vil se dem.


Hint til opgaveløsningen

Opsparinger er forudbetalte, alt andet (næsten) er bagudbetalt.
Hvis du er i tvivl, så gennemgå disse hints;

  • Hvad koster anlægget - det er startsaldoen?
  • Afskriv 25 %. Det er årets fradrag og det trækkes samtidig fra saldoen.
  • Tag 25 % af afskrivningen og årets drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Det er årets skattebesparelse.
  • Træk årets skattebesparelse fra den nettobetalingsstrøm, der var i året
  • Beregn kapitalværdien af nettobetalingsstrømmene efter skat.

Vi er næsten igennem investeringsopgaverne, så kom nu.... :)

Løsningsforslag

Lektion 13: Restlevetid Lektion 15: Inflation

Bidragydere

Brian Nielsen

Brian Nielsen

Cand merc i organisation og strategi. HD i regnskab og økonomistyring. Datanom i systemudvikling. Underviser på AAU siden 2000.