Lektion 11: Økonomisk levetid

Nu er vi nået til det punkt, hvor vi også skal have nogle af de svære ting ind i investeringskalkulerne.
Levetidsberegningerne hører til blandt de sværere ting, da du her skal kombinere de redskaber, du har arbejdet med indtil nu.
Der findes flere levetidsberegninger, men vi koncentrerer os om 2. Økonomisk levetid og restlevetid.

Teori

Den levetid, der giver den største positive kapitalværdi, kaldes for investeringens optimale økonomiske levetid.

Læs kapitel 5 i Peter Lynggaards bog Investering og finansiering, så er nedenstående opgave let at løse.

Opgave

Økonomisk levetid
Juliane Esmaralda overvejer at anskaffe et fuldautomatisk blandeanlæg til produktionen af "Girls just wanna have fun"-læskedrikken.
Et fuldautomatisk blandeanlæg kan anskaffes for 18 mio. kr. og det har en teknisk levetid på 7 år. Der er følgende oplysninger om scrapværdi og drifts- og vedligeholdelsesomkostninger (i 1.000 kr.) og kalkulationsrenten er 8 % pr. år.

År 1 2 3 4 5 6 7
Drifts- og vedligeholdelses-omkostninger 0 390 760 2.370 3.630 4.350 4.560
Scrapværdi 14.000 10.200 6.450 3.950 2.450 1.450 450

Beregn den økonomiske optimale levetid for blandeanlægget.


Nedenfor finder du hint til hvordan opgaven kan løses og et løsningsforslag. Hint og løsning er som udgangspunkt skjult, men klik på knappen, hvis du vil se dem.


Hint til opgaveløsningen

Opsparinger er forudbetalte, alt andet (næsten) er bagudbetalt.

Hvis du er i tvivl, så gennemgå disse hints;

  • Find det rigtige skema
  • Indsæt tal fra år 0-7
  • Beregn i hvert år den gennemsnitlige årlige omkostning (annuitet)
  • Find den laveste omkostning?

Prøv at løse opgaven, så du er godt rustet til næste uges opgaver.

Løsningsforslag

Lektion 10: Valg mellem investeringer Lektion 12: Restlevetid

Bidragydere

Brian Nielsen

Brian Nielsen

Cand merc i organisation og strategi. HD i regnskab og økonomistyring. Datanom i systemudvikling. Underviser på AAU siden 2000.