Lektion 08: Investeringskalkulen - kapitalværdi

Fun betyder sjov. Det tænkte man sikkert meget over, da man i tidernes morgen startede Fun-fabrikken.
Du ved jo også godt, at det sjove skifter hen over tid. Så derfor har Fun-fabrikken ført en omtumlet tilværelse.
I stedet for at indtage usunde drikke, så skal du nu til at arbejde med at lave et beslutningsgrundlag til den nye ejer af Fun-fabrikken. Hun vil tilbage til rødderne og hun har fuldstændig styr på kernekompetencerne.

Teori

Fundamentalprincip 1 kan bruges direkte på kapitalværdimetoden. Når alle beløb er tilbagediskonteret til tidspunkt 0, ved at gange med (1+r)-n (r er kalkulationsrenten pr. termin; n er antal terminer), så findes kapitalværdien ved at tage summen af alle nettobetalinger inkl. investeringens anskaffelsessum og scrapværdi.

Opgave

Mere om investering

Juliane Esmaralda har ikke tænkt sig at fortsætte elektronik-produktionen. Som hun siger, så er vibrerende og blinkende gadgets kun for nørder og hun har rigeligt i sin iPhone. Hun tænker derfor, at Fun-fabrikken skal gå tilbage til sit oprindelige produkt.
Oprindeligt fremstillede Fun-fabrikken en yderst velsmagende læskedrik, men da drengene hellere ville have cola og pigerne hellere ville have cafe-latte fra Behag Din Smag, gik de over til at lave elektroniske gadgets i stedet.
Hjælp nu Juliane Esmaralda med at beregne om det er rentabelt at genindføre produktion af læskedrik.
Forudsætningen er, at salget af de nuværende elektronik-gadgets fortsætter ud fra din beregning i går. Der nyudvikles ikke og der vil derfor efterhånden blive frigivet plads i fabrikken i det gamle Mejeri. Altså kan du anse dagens beregning for at være en partiel kalkule, der ikke påvirker de tidligere beregninger.
Juliane Esmaralda planlægger en relancering af læskedrikken under navnet "Girls just wanna have fun". Dette kræver en investering på 5 mio. kr. i bygningen og en investering i maskiner på 6 mio. kr. Om 10 år anses maskinerne at være værdiløse, mens bygningens værdi stadig vil være forøget med 2 mio. kr.
Formlen for indtjeningsbidrag viser et forventet indtjeningsbidrag på 5 mio. kr. pr. år i de næste 10 år.
Formlen er en af de nyskabelser Juliane Esmaralda planlægger at indføre i erhvervsøkonomien. Den inddrager så centrale begreber som Porters 5 forces, dækningsgrad, PLC-kurven og 4P-modellen. Denne formels sikkerhed får Juliane Esmaralda til at sænke sin kalkulationsrente til 8 %.
Vis efter kapitalværdimetoden, annuitetsmetoden og intern rentefods metode, at det er fordelagtigt at starte produktionen af Girls just wanna have fun-læskedrikken.


Nedenfor finder du hint til hvordan opgaven kan løses og et løsningsforslag. Hint og løsning er som udgangspunkt skjult, men klik på knappen, hvis du vil se dem.


Hint til opgaveløsningen

  • Hvad er den samlede investering?
  • Er der tale om samme indtjeningsbidrag i alle år?
  • Hvad er scrap-værdien?
  • Hvad er levetiden?
  • Hvilken beregning skal du bruge til hver af de tre delopgaver?

Skynd dig at løse opgaven, så du kan komme ud i varmen og nyde solen. Køb eventuelt en flaske Fun, der nok er det nærmeste du kommer på "Girls just wanna have fun", med mindre du er på Skiveren Camping, hvor alle har det sjovt :)

Løsningsforslag

Lektion 07: Nutidsværdi af en betalingsrække Lektion 09: Valg mellem investeringer

Bidragydere

Brian Nielsen

Brian Nielsen

Cand merc i organisation og strategi. HD i regnskab og økonomistyring. Datanom i systemudvikling. Underviser på AAU siden 2000.