Lektion 04: Slutværdi af løbende ydelser

Om man sammenligner beløb ved periodens begyndelse eller periodens slutning er kun et spørgsmål om at lægge rente til nutidsværdien for at få slutværdien. Slutværdien er jo blot en samlet fremtidsværdi.

Teori

Når man har en løbende betaling af et beløb, så kan man enten tage hver enkelt beløb og fremskrive det til fremtidsværdi, som gennemgået i lektion 1 eller også skal man bruge annuitets-slutværdiformlen.
Annuitets-slutværdiformlen skrives i Peter Lynggaards bog med S hage, men man kan også skrive det S(n;r), hvor n er antallet af perioder og r er terminsrenten. Altså må det i nedenstående opgave være S(22;4%).
Når man arbejder med annuitetsformlen, så er ydelserne som udgangspunkt bagudbetalte. Det betyder i praksis, at ydelserne erlægges i slutningen af året.

Opgave

Jeg har regnet ud, at jeg har én krone til overs hvert år i de næste 22 år.

Hvis jeg fremregner pengene til jeg skal pensioneres om 22 år, hvilken værdi har jeg så? Altså hvor stor bliver min pensionsopsparing, hvis jeg sparer op i 22 år med én krone om året og 4% i årlig rente?

Slutværdiformlen skrives i Peter Lynggaards bog med S-hage, men man kan også skrive det S(n;r), hvor n er antallet af perioder og r er terminsrenten. Altså må det her være S(22;4%)


Nedenfor finder du hint til hvordan opgaven kan løses og et løsningsforslag. Hint og løsning er som udgangspunkt skjult, men klik på knappen, hvis du vil se dem.


Hint til opgaveløsningen

Opsparinger er forudbetalte, alt andet (næsten) er bagudbetalt.

Hvis du er i tvivl, så gennemgå disse hints;

  • Hvis beløbet skal beregnes ved begyndelsen er det så:
  • Nutidsværdi?
  • Annuitet / Årligt gennemsnit ?
  • Intern rente?
  • Eller fremtidsværdi

Prøv nu at finde den rigtige formel i Excel.

Løsningsforslag

Lektion 03: Nutidsværdi af løbende ydelser Lektion 05: Intern rente

Bidragydere

Brian Nielsen

Brian Nielsen

Cand merc i organisation og strategi. HD i regnskab og økonomistyring. Datanom i systemudvikling. Underviser på AAU siden 2000.