Lektion 03: Nutidsværdi af løbende ydelse

Annuitetsformlen er grundlaget for al beregning med løbende ydelser.

Teori

Når man har en løbende betaling af et beløb, så kan man enten tage hver enkelt beløb og tilbageregne det til nutidsværdi, som gennemgået i lektion 2 eller også skal man bruge annuitetsformlen.
Annuitetsformlen skrives i Peter Lynggaards bog med Alfa, men man kan også skrive det A(n;r), hvor n er antallet af perioder og r er terminsrenten. Altså må det i nedenstående opgave være A(10;4%).
Når man arbejder med annuitetsformlen, så er ydelserne som udgangspunkt bagudbetalte. Det betyder i praksis, at ydelserne erlægges i slutningen af året.

Opgave

Jeg har stadig den fordelagtige aftale med min bankrådgiver Allan, så jeg får eller giver stadig 4% i rente pr. år.

Sommerferien koster penge

Jeg har regnet ud, at jeg har én krone til overs hvert år i de næste 10 år.
Hvis jeg tilbagediskonterer pengene, hvilken værdi har jeg så?


Nedenfor finder du hint til hvordan opgaven kan løses og et løsningsforslag. Hint og løsning er som udgangspunkt skjult, men klik på knappen, hvis du vil se dem.


Hint til opgaveløsningen

Opsparinger er forudbetalte, alt andet (næsten) er bagudbetalt.

Hvis du er i tvivl, så gennemgå disse hints;

  • Hvis beløbet skal beregnes ved begyndelsen er det så:
  • -Nutidsværdi?
  • -Annuitet / Årligt gennemsnit ?
  • -Intern rente?
  • -Eller fremtidsværdi

Prøv nu at finde den rigtige formel i Excel.

Løsningsforslag

Lektion 02: Nutidsværdi af enkeltydelse Lektion 04: Slutværdi af løbende ydelser

Bidragydere

Brian Nielsen

Brian Nielsen

Cand merc i organisation og strategi. HD i regnskab og økonomistyring. Datanom i systemudvikling. Underviser på AAU siden 2000.