Lektion 02: Nutidsværdi

Vi fortsætter med lidt rentesregning. Det er vigtigt at huske, at når en beregning strækker sig over flere år, så er der altid rente involveret.

Rentesregningen er en vigtig forudsætning for at forstå sammenhængen mellem tid og penge. Du vil altid have som alternativ at sætte dine penge i banken, så derfor kan du aldrig se bort fra renter.

Om du regner i Excel eller om du bruger en lommeregner er ligegyldigt. Formlerne hedder også stort set det samme.

Teori

Nutidsværdien af et fremtidigt beløb beregnes med at dividere med (1+rentefoden) opløftet n'te, hvor n er antallet af terminer. I regneark og på finanslommeregnere beregnes det lige så let som nv, der på dansk står for fremtidsværdi.

På Engelsk står pv for present value. På lommeregnere fra Texas Instruments (fx BA II Plus) bruger man også begrebet pv for nutidsværdien.

Opgave

Jeg har stadig den fordelagtige aftale med min bankrådgiver Allan, så jeg får stadig 1% i rente pr. kvartal.

Om 2 år og 9 måneder bliver jeg 50 år.

Sikke en fest jeg skal holde.

Jeg har beregnet, at min fest kommer til at koste 125.000 kr. For at være sikker på at kunne holde festen, som den er tænkt, så vil jeg sætte pengene i banken nu. Jeg vil kun sætte et startbeløb ind - ikke noget med løbende opsparing :)

Hvor mange penge skal jeg sætte ind på en bankkonto nu, for at have 125.000 kr. til min 50-års fødselsdag?


Nedenfor finder du hint til hvordan opgaven kan løses og et løsningsforslag. Hint og løsning er som udgangspunkt skjult, men klik på knappen, hvis du vil se dem.


Hint til opgaveløsningen

Opsparinger er forudbetalte, alt andet (næsten) er bagudbetalt.

Hvis du er i tvivl, så gennemgå disse hints;

  • Hvor mange terminer er der pr. år ved kvartalsvis tilskrivning (n)
  • Hvor mange er der så i alt? (N)
  • Den årlig rente findes = (1+kvartalsrenten)^n -1
  • Hvis beløbet skal beregnes ved opsparingens begyndelse er det så:
  • -Nutidsværdi?
  • -Annuitet / Årligt gennemsnit ?
  • -Intern rente?
  • -Eller fremtidsværdi

Prøv nu at finde den rigtige formel i Excel.

Løsningsforslag

Lektion 01: Fremtidsværdi Lektion 03: Nutidsværdi af løbende ydelser

Bidragydere

Brian Nielsen

Brian Nielsen

Cand merc i organisation og strategi. HD i regnskab og økonomistyring. Datanom i systemudvikling. Underviser på AAU siden 2000.